Menu

Visie van de stichting

De stichting ZWN stelt zichtzelf tot doel dat leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve mensen.

  • Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.
  • Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van de vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie , inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.
  • ZWN biedt onderwijs gebaseerd op de levensfasen van de leerlingen. Daarbij volgen de scholen de seizoenen en het ritme van de natuur. Elke vorm van leren wordt gezien als een creatief proces. Gedurende een blokuur per dag wordt, de mogelijkheid geboden om de lesstof te verdiepen tijdens het periode onderwijs. In het periode onderwijs is een breed aanbod aan vakken, zodat leerlingen tot in de hoogste klassen (naast de keuze voor een specifiek profiel) ook les krijgen in vakken die niet tot hun profiel horen. Hierbij wordt het vrijeschool leerplan gevolgd dat aansluit bij de levensfasen.