Menu

Medezeggenschap

De overkoepelende medezeggenschapsraad (mr) voor de drie VO-vestigingen komt twee tot drie keer per jaar bijeen, samen met de bestuurder en twee keer per jaar met de raad van toezicht. Daarnaast zijn zogenaamde vestiging medezeggenschapsraden (vmr) in het leven geroepen. Op basis van de reguliere mr-bevoegdheden krijgt medezeggenschap zo inhoud op de eigen vestiging, in afstemming met de rector.
Het PO heeft een aparte mr, die frequent overlegt met de schoolleider. Daarnaast is er minstens een keer per jaar overleg met de bestuurder en is de mogelijkheid om te overleggen met de raad van toezicht.

Omdat sprake is van VO-scholen en PO-scholen en twee brinnummers, is het niet verplicht om eenĀ  gmr te benoemen. Afgesproken is dat de voorzitters van de beide medezeggenschapsraden (VO en PO) gezamenlijk een ad hoc gmr kunnen vormen, als er onderwerpen zijn die hen beiden betreffen en dit noodzakelijk blijkt te zijn.