Menu

Netwerk

ZWN vindt het van groot belang om op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen in het vrijeschoolonderwijs. We werken daarom nauw samen met verschillende netwerkorganisaties op het gebied van vrijeschoolonderwijs:

Vereniging van Vrijescholen

Vereniging van Vrijescholen bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in de Vereniging van Vrijescholen. www.vrijescholen.nl

Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

http://www.svzh.nl/

Fonds tot Steun

http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/over-de-school/stichting-fonds-tot-steun-

http://www.fondsvsdenhaag.nl

Vereniging Bijzondere Scholen

http://www.vbs.nl