Menu

Statutaire doelstelling

In de statuten is vastgelegd dat de Stichting Vrije Scholen Zuid West Nederland (ZWN) het doel heeft om het vrijeschoolonderwijs te bevorderen, volgens de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner. Zij doet dit zonder winstoogmerk. ZWN heeft in haar statuten staan dat zij haar doel wil bereiken door:

 1. het stichten en beheren van scholen voor vrijeschoolonderwijs;
 2. het in stand houden van tenminste:
  1. een school voor Vrije School Voortgezet Onderwijs in Leiden;
  2. een school voor Vrije School Voortgezet Onderwijs in Rotterdam;
  3. een school voor Vrije School Voortgezet Onderwijs in Den Haag;
  4. een school voor Vrije School Primair Onderwijs in Den Haag.
 3. het ontwikkelen, organiseren en begeleiden van cursussen in het kader van her-, na- en bijscholing, ook in het kader van contractonderwijs;
 4. het geven van voorlichting betreffende het onderwijs en het bestuderen van vraagstukken, die samenhangen met de verwezenlijking van het doel van de stichting;
 5. het samenwerken en onderhouden van contacten met de overheid, bedrijven en instellingen en personen, die eenzelfde dan wel een verwant doel nastreven;