Menu

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN) fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag (PO en VO, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam en de International Waldorf School The Hague (IWSTH).

De drie VO-scholen hebben een rector die de scholen aanstuurt en de verantwoordelijkheid draagt voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. De school voor het basisonderwijs en de IWSTH hebben een schoolleider. Ter borging van een toenemende uniformiteit binnen ZWN functioneren permanente ZWN-brede werkgroepen onder aansturing van (con)rectoren rond diezelfde thema’s (onderwijs, personeel en bedrijfsvoering). Relevante ontwikkelingen zoals de voorbereiding op het nieuwe inspectiekader (onderwijs), de wijzigingen in de cao (personeel) en het optimaliseren van het Magistergebruik (bedrijfsvoering) worden in deze werkgroepen voorbereid.
Binnen de PO-school is sprake van een coördinatieteam (CT), dat gevormd wordt door de schoolleider, de adjunct schoolleiders en interne begeleiders

De rectoren en de schoolleiders werken onder leiding en aansturing van de bestuurder die de integrale besturing en eindverantwoordelijkheid heeft binnen ZWN. De rectoren en de schoolleiders stemmen hun werkzaamheden af tijdens een periodiek werkoverleg. De rectoren en bestuurder overleggen daarnaast in de directieteam-vergadering. De Stichting Vrije Scholen Zuid West Nederland is ingericht volgens de principes van good governance. Dit betekent dat toezicht en bestuur van elkaar gescheiden zijn. Het bestuur is in handen van het de bestuurder. Het toezicht is in handen van de raad van toezicht. Deze raad ondersteunt en adviseert de bestuurder en houdt toezicht op de kwaliteit van organisatie & onderwijs.

Het bevoegd gezag en tevens bestuur wordt gevormd door: Mr. J.H.B. (Artho) Jansen. Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • W. (Wouter) van Ewijk (voorzitter)
  • M. (Marten) de Bruine
  • K.C. (Karin) Jansen
  • M. (Madeleine) Vreeburg
  • T. (Ted) van Schie