Menu

Groei

Vrijescholen in Nederland groeien. De verwachting is dat deze groei zal aanhouden. ZWN ziet groei niet als een doel op zich, maar als de belangstelling van ouders en leerlingen toeneemt, zoeken wij naar oplossingen om daarin te voorzien. Behoud van de vrijeschool waarden, zoals de menselijke maat, blijven daarbij gewaarborgd.