Menu

Groei

Vrijescholen in Nederland groeien, dit geldt ook voor ZWN. In de afgelopen jaren zijn we gemiddeld met 4% gegroeid, in 2016 groeiden we met 101 leerlingen naar totaal 2.641 leerlingen. ZWN ziet groei niet als een doel op zich, maar als de belangstelling van ouders en leerlingen toeneemt, zoeken wij naar oplossingen om daarin te voorzien. Behoud van de vrijeschool waarden, zoals de menselijke maat, blijven daarbij gewaarborgd.