Menu

Over de stichting

De Stichting Vrije Scholen Zuid West Nederland bestaat sinds 2000 en verenigt vier scholen (De Vrijeschool Den Haag PO en VO, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam). Vier scholen met elk hun eigen karakter, maar ook scholen die samen werken aan hetzelfde doel: het ontwikkelen van leerlingen in denken en doen zodat zij later als kritische, sociaal betrokken, initiatiefrijke, vrijdenkende en creatieve mensen hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

De stichting geeft onderwijs aan 2750 leerlingen en heeft 350 werknemers (telling 1 oktober 2019)