Menu

Over de stichting

De Stichting Vrije Scholen Zuid West Nederland bestaat sinds 2000 en verenigt vijf scholen (De Vrijeschool Den Haag PO en VO, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam en de Internationale Waldorf School (IWSTH) in Den Haag. Vijf scholen met elk hun eigen karakter, maar ook scholen die samen werken aan hetzelfde doel: het ontwikkelen van leerlingen in denken en doen zodat zij later als kritische, sociaal betrokken, initiatiefrijke, vrijdenkende en creatieve mensen hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

De stichting geeft onderwijs aan 2941 leerlingen (telling 1 oktober 2021) en heeft 376 werknemers in loondienst.