Menu

Samenwerking Rudolf Steiner College en Young Business School Rotterdam

Young Business School Rotterdam (YBSR) en het Rudolf Steiner College (RSC)  werken samen om het voortgezet vrijeschoolonderwijs in Rotterdam ook vorm te geven voor kinderen met een vmbo basis of kader advies.YBSR en RSC zijn blij in elkaar een sterke inhoudelijke partner gevonden te hebben. Het samenwerken en het bundelen van krachten leidt immers tot verhoogde daadkracht en kwaliteit voor de vmbo basis- en kader-leerlingen. Beide partijen hebben per 1 augustus 2017 het onderwijsaanbod binnen Rotterdam door middel van hun gezamenlijke inzet verbreed.  Voor het RSC en haar achterban een langgekoesterde wens, omdat nu ook voor de leerlingen met een bbl-of kbl-advies de weg van primair vrijeschoolonderwijs naar voortgezet vrijeschoolonderwijs open ligt. Voor YBSR de mogelijkheid te laten zien dat betekenisvol onderwijs, ondernemerschap en het antroposofisch gedachtegoed uitstekend samen gaan. Natuurlijk kunnen leerlingen met een vmbo basis of kader advies, die niet op een vrijeschool zitten, ook kiezen voor het vrijeschoolonderwijs bij YBSR. Het curriculum van YBSR is verweven met het periode-onderwijs volgens het leerplan van de vrijeschool en met vakken die kenmerkend zijn voor de vrijeschool.